+36 70 294 7382 bpt.tanciskola@gmail.com

Társastánc

Mit is takar a társastánc?

Magába foglalja az öt standard (angol keringő, bécsi keringő, foxtrott, quickstep, tangó) és az öt latin-amerikai táncot (paso doble, jive, rumba, szamba, cha-cha-cha).

Társastánc óráink során minden alkalommal egy új tánc rejtelmei kerülnek felszínre a vendégek számára. Az óra utolsó szakaszában pedig a korábban tanultakat elevenítjük fel az oktató segítségével!
Az órán párokban táncolunk, párcserét kivételes esetekben szoktunk alkalmazni, így végig egy partnerrel tanulhatod meg a társastáncok izgalmas lépéseit!

Magánoktatás és esküvőtánc oktatás miatt keress minket bátran e-mailben vagy telefonon!

És most ismerkedjünk meg egy picit részletesebben az egyes táncokkal:

Angolkeringő

Az angolkeringő – melyet lágy, szentimentális zenére táncolnak – ritmikusan lendülő mozdulatai által a legharmonikusabb standard tánccá vált. A tánc jellege a lassú és egyenletesen lendülő, térben haladó fordulómozgásokban nyilvánul meg, melyek törés mentesen uralják a táncparkettet.

Bécsi keringő

A bécsi keringő, amely 6 lépésből áll, két 3/4-es ütemre volt felosztva és egy teljes fordulással összekötve teljesedett ki az akkoriban még szokásos balett-technika segítségével. Németország maradt a keringővel kapcsolatos események középpontja egészen a húszas évekig, amikor is a valcer mintegy tíz éven át háttérbe szorult a modernebb, dinamikusabb táncformák mögött.

Quickstep

A Quickstepet a tánciskolák legkedveltebb táncai között tartják számon. A tánc az igen gyors, kontrolláltan folyamatos futómozgásokban elevenedik meg. A Quickstep a lépések dinamikájával, elsöprő tempójával valamint a “quick” és “slow” lépések állandó váltakozásával kapja meg szeszélyes elegyét, ám emellett a táncostól nyugodt felsőtesttartást és tiszta lábtechnikát követel meg. Azt mondhatjuk, hogy a Quickstep a legvidámabb és legsziporkázóbb társastánc. Hozzájárult ehhez az is, hogy a II. világháború után alapos stílusváltozáson ment keresztül: kicsi, ritmikus szökellő lépésekkel gazdagodott.

Slowfox

A Slowfox lineáris lépésmintákat követő, művészien megformált, hosszú, sikló járómozgáson alapul. A Slowfoxban minden lépés majdnem azonos hosszúságú, a test mozgása folyamatos, és váltakozva hol az egyik, hol a másik testoldal lendül kissé előre, mely harmonikus testmozgást, illetve vállvezetést idéz elő.

Tangó

Napjainkban kétféle tangó van jelen a versenyeken: az egyik az angol stílusú, melyet a standard táncversenyeken láthatunk, a másik az argentin tangó, amely a divattánc-versenyek egyik igen népszerű programja. A versenytáncos tangóban nincs emelkedés és ereszkedés. Az előrehaladások saroklépéssel kezdődnek. A térdek végig kissé hajlítottak, a lábak zárásánál sem egyenesednek ki. A lábak helyeződnek és nem csúsznak a talajon, mozgásuk gyors, de kemény hatást nem kelthet. Egyszerű előre és hátra történő haladó lépések – melyeket kissé kanyarodva lehet táncolni – adják a tangó alapmozgását.

Rumba

A táncot az erotikus játék, az izzó szerelmi versengés jellemzi. Sok figurában a nőies csábítóművészet is megmutatkozik. A nemek párbeszédében a nő ingadozik az odaadás és az elutasítás között, a férfi a vonzódás és a függetlenség között. Ennek fontos kifejezőeszközei a csípő- és medencemozgások. A 19. századi leírásokban szenvedélyes, csábító táncként említik, melyben a nő arra törekszik, hogy a férfit kihívó csípőmozgásával elcsábítsa. A csípőmozgások a rumba tipikus elemei. Az esztétikus, szép tánc érdekében különböző jazz-elemeket is átvettek a rumbába.

Cha-Cha-Cha

Jellegzetessége, hogy majdnem minden alapfigurája átvihető a rumbába is. A cha-cha-cha alatt a párok szabadnak érzik magukat, jókedv és az egymástól való elragadtatás jellemzi őket. Magabiztosak, egy kicsit játszanak a partnerrel, de ugyanakkor a közönséggel is.

Jive

A táncban lévő szabad mozgásstílus és az akrobatikus dobások a fiatalság körében gyorsan népszerűvé váltak. A háború utáni időszak uralkodó zenei irányzata a boogie lett, ám a bírálók egy mérsékeltebb formát kerestek, hogy a tánc ezen módját „szalonképessé” tegyék. Így az angol tánctanárok kialakították – valamivel lassabb zenét használva – az elegáns, de mégis élénk, mozgalmas jive-ot. A jive szembetűnően eleven, fiatalos, tréfás, temperamentumos, ritmusos tánc, melyben a párok lépéseikkel a zenei hangsúlyt emelik ki.

Szamba

A szamba könnyedségével és gondtalanságával kivívta megérdemelt helyét a táncparketten. Jellegzetessége, hogy a párok hullámmozgással haladnak a teremben. A versenyzők ezt a mozdulatot a medence előre- és hátralendítésével valósítják meg. Az európai szambába az afrikai mozgáselemek is bekerültek. A táncban gyakran szerepelnek ringó lépések, volta-forgások, „hordók”, promenádfutások.

Paso doble

A tánc alapjául szolgál a “paso doble” (kettős lépés), a sarok és a féltalp hangsúlyos lehelyezése, valamint a ritmikus haladó lépések. A paso táncos karakterét nagymértékben meghatározza a bikaviadal-motívum. A férfitől, mint matadortól elvárják a csaknem elbizakodott büszkeséget, a merész elszántságot és eleganciát, a nőtől az öntudatos távolságtartást, a nagyfokú hajlékonyságot és gyorsaságot – mindezt a férfinak átengedett vezető szerep következményeként. E tánchoz nagy figyelem, ünnepélyes méltóság, tűz és elfojtott önuralom szükséges.

Kinek ajánljuk a társastáncot?

Akik szívesen tanulnák meg párjukkal a társastáncok alaplépéseit, hogy egy-egy szombat estén elkápráztassák ismerőseiket tudásukkal. A remek hangulatú órán mindenki magabiztos tudásra tesz szert.

Jó tudni:

Hölgyeknek és uraknak 
Időpont: 
Kezdő kurzus:
Becsatlakozás:
Előképzettség nem szükséges
Korosztály: 18+

Tartja:

Milyen is a társastánc?

Foglalj órát!

Loading...

Még több tánctanfolyam!